هدف از یک سیستم مدیریت زیست محیطی در   ISO 14001
هدف از اخذ این استاندارد بین المللی در مجموعه فرساشیمی ، ارائه یک چارچوب به سازمان برای حفاظت از محیط زیست و واکنش در برابر تغییرات زیست محیطی در تعادل با نیازهای اجتماعی -اقتصادی است. این استاندارد الزاماتی را مشخص می کند تا سازمان قادر باشد به نتایج مورد نظری که برای سیستم مدیریت زیست محیطی اش تعیین می کند دست یابد. یک رویکرد سیستماتیک به مدیریت زیست محیطی می تواند اطلاعاتی را برای ایجاد موفقیتی طولانی مدت در اختیار مجموعه قرار بدهد تا با کمک موارد زیر به توسعه پایدار ساختار حفاظت زیست محیطی کمک کند:
 • حفاظت از محیط زیست با پیشگیری و کاهش پیامدهای نامطلوب زیست محیطی
 • کاهش اثر نامطلوب بالقوه شرایط زیست محیطی و سازمان
 • کمک به سازمان در برآوردن تعهدات به تطابق
 • ارتقاء عملکرد زیست محیطی
 • کنترل یا تاثیر بر روش طراحی ،تولید، توزیع ،مصرف و تعیین تکلیف محصولات و خدمات با کمک دو دیدگاه چرخه حیات که می تواند از انتقال پیامدهای زیست محیطی به جایی دیگر در طی چرخه حیات خود داری کند
 • دستیابی به مزایای مالی عملیاتی که از پیاده سازی گزینه های دیگر دوستدار محیط زیست حاصل می گردد و موقعیت سازمان را در بازار تقویت می‌کند
 • اطلاع رسانی اطلاعات زیست محیطی به طرف های ذینفع مرتبط با سازمان
 

مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در   ISO 29001
این استاندارد مقتضیات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و خدمات محصول در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد که نتیجه مستقیم مشارکت بین ایزو و صنعت نفت و گاز بین المللی به رهبری موسسه نفت آمریکا (API) است، بویژه بر زنجیره تامین نفت و گاز تاکید دارد. این استاندارد مبتنی بر ایزو 9001 بوده و مقتضایت مکمل را با تاکید بر جلوگیری از آلودگی و کاهش ضایعات در ارائه خدمات تعریف می کند. همچنین این استاندارد باعث هماهنگی جهانی شده و کیفیت تامین کالا و خدمات از تامین کنندگان را تضمین می کند. این استاندارد برای کلیه سازمان هایی که در زنجیره تامین صنعت نفت و گاز فعالیت می کنند مفید است. دریافت گواهینامه ایزو TS29001 استانداردسازی و بهبود در این بخش را تضمین می کند
مزایای ایزو TS29001
 • دریافت گواهی برای افزایش قراردادها و موفقیت ها
 • نمایش تعهد به فعالیت بهتر صنعتی برای سهامداران
 • بهبود مدیریت ریسک و عملکرد
 • همراستا نمودن عملیات به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات
 • ارتباط بهتر، ارزیابی منظم
 
ایزو ۹۰۰۱  مدیریت کیفیت در خدمات و تولیدات

واهینامه ایزو ۹۰۰۱ به مدیریت کیفیت در خدمات و تولیدات اطلاق می گردد که مجموعه فرساشیمی موفق به اخذ آن شده است.

ایزو ۹۰۰۱ به عنوان استاندارد شناخته‌شده بین‌المللی برای سیستم‌های مدیریت کیفیت (QMS) تعریف شده ‌است. این استاندارد گسترده‌ترین استاندارد QMS در جهان است که بیش از ۱ میلیون گواهینامه برای سازمان ها در ۱۷۸ کشور جهان اخذ شده است.

شرکت ها و مراکزی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ می گردند به مشتریان خود اعلام می دارند که یک سیستم مدیریت کیفیت موثر در آن شرکت فعال است

نسخه فعلی این استاندارد، ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ است. استاندارد که در اکتبر ۲۰۱۵ منتشر شد و جایگزین نسخه قبلی ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ شد. بازنگری به روز شده شامل بسیاری از فرایندهای تجدید نظر قبلی استاندارد با تمرکز بیشتر مبتنی بر ریسک و درک زمینه سازمان است.

برای درک از این تغییر، یک تغییر ساختاری عمده از استاندارد ویرایش ۲۰۰۸ ایزو ۹۰۰۱ ایجاد شد. گفتنی است که بندهای اصلی استاندارد نسخه های ۲۰۱۵ و ۲۰۰۸ متفاوت است. بدیهی است که برای راهبری و اداره موفق یک سازمان باید آن را به گونه ای نظام مند و شفاف هدایت ، کنترل و مدیریت کرد. این موفقیت می تواند در پرتو استقرار و برقرار نگهداشتن سیستم مدیریتی باشد که برای بهبود پیوسته سازمان طراحی شده است و در عین حال به نیازهای مشتریان درون سازمانی و برون سازمانی توجه ویژه می کند .

 

مدیریت سلامت شغلی و ایمنی در   ISO 45001-2018
یک سازمان مسئول بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران و سایر افرادی که تحت تاثیر فعالیت های سازمان هستند، است. این مسئولیت شامل ارتقا و محافظت از سلامت جسمی و روحی آنها نیز می باشد.
اتخاذ سیستم مدیریت OH&S (ایمنی و سلامت شغلی) به منظور قادر ساختن سازمان برای فراهم کردن مکانهای کاری ایمن و سالم، جلوگیری از صدمات و بیماری های مرتبط با کار و بهبود مستمر عملکرد OH&S می باشد. هدف و نتایج مورد نظر سیستم مدیریت OH&S جلوگیری از صدمات وبیماری های مرتبط با کار برای کارگران و فراهم کردن مکان های کاری ایمن و سالم می باشد.
همچنین حذف خطرات و به حداقل رساندن ریسکهای OH&S بوسیله سنجش های پیشگیرانه و محافظتی برای سازمان بسیار مهم است. زمانی که این سنجش ها توسط سازمان و بوسیله سیستم اعمال گردد، باعث پیشرفت عملکرد OH&S ، می تواند بسیار موثر باشد.
تکمیل و اجرایی شدن این سیستم در مجموعه فرساشیمی، مطابق با سند این ایزو ، سازمان را به قابلیت مدیریت ریسکها و توسعه و بهبود ساختارهای ایمنی در همه طبقات سازمانی رسانده است.
 
مدیریت مصرف انرژی در ایزو 2018-50001
استفاده از انرژی به صورت بهینه و موثربه سازمان ها برای صرفه جویی در هزینه و همچنین حفظ منابع و مقابله با تغییرات اقلیمی کمک میکند. ایزو۵۰۰۰۱ از سازمان ها در تمام بخش ها پشتیبانی میکند تا از طریق توسعه یک سیستم مدیریت انرژی، از انرژی استفاده ی بهینه تری داشته باشند.
استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ در مجموعه فرساشیمی الزامات لازم برای ایجاد، اجرا، حفظ و بهبود سیستم مدیریت انرژی را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که سازمان را قادر ساخته تا که یک رویکرد سیستماتیک در دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و سیستم مدیریت آن داشته باشد.
ویژگی های ایزو ۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ چیست؟
 • برای هر سازمان بدون توجه به نوع، اندازه، پیچیدگی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ سازمانی یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد، قابل اجرا است؛
 • برای فعالیت های تأثیرگذار بر عملکرد انرژی که توسط سازمان مدیریت و کنترل می شود، قابل اجرا است
 • قابل اجرا بدون توجه به مقدار، استفاده یا انواع مصرف انرژی است
 • نیازمند نمایش واثبات بهبود عملکرد مداوم انرژی است، اما سطوح بهبود عملکرد انرژی را تعیین نمی کند؛
 • می تواند به طور مستقل استفاده شود، یا هماهنگ با سیستم های مدیریت دیگر باشد.