آخرین اخبار
  شنبه, 01 اردیبهشت,1403
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در کنگره نفت و گاز آسیا-اروپا، گفت: جمهوری اسلامی ایران لنگرگاه امن و ثبات منطقه در حوزه تولید و فروش حامل های انرژی و فرآورده های پتروشیمی هایی است. معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در "نشست همکاری های استراتژیک ایران و روسیه در حوزه صنایع نفت و گاز، علم و تکنولوژی کنگره ملی نفت و گاز روسیه"، اظهار کرد: ایران با مجم...