خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)
شرکت پتروشیمی فرساشیمی، به عنوان یکی از بزرگترین تولید کننده انواع اتیلن گلایکول ها در کشور با رویکرد توسعه متوازن جهت کسب جایگاه شایسته در بازار جهانی پتروشیمی و تحقق اهداف چشم انداز از طریق ایجاد ارزش افزوده برای همه ذینفعان سازمان، خود را ملزم به تلاش در محورهای ذیل دانسته و جهت حصول اطمینان از ایجاد زیرساخت یکپارچه و نظام مند در مسیر سرآمدی و تحقق اهداف، رعایت الزامات استانداردهای :
- سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015
- سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015
- سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018
- سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز TS29001:2010
- سیستم مدیریت انرژی ISO50001:2018
را در دستور کار سازمان قرارداده و خود را متعهد به بهبود مستمر بازنگری دوره ای سیستم های مدیریتی، رعایت کلیه تعهدات، قوانین و مقررات مرتبط کشوری و سازمانی می دانیم.
 
  • 1- افزایش کیفیت محصول مطابق با نیازمندیهای مشتری، الزامات و قوانین ملی و بین المللی.
  • 2- افزایش رضایتمندی ذینفعان از طریق تحویل به موقع و با کیفیت محصولات نهایی طبق نیازمندی های اعلام شده.
  • 3- توانمند سازی کارکنان سازمان و ایجاد سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقاء بهره وری.
  • 4- بهبود مستمر کلیه فرآیندها از طریق بهبود شاخص های کارا و اثربخش.
  • 5- افزایش سهم بازار از طریق بهبود وضعیت بازاریابی ، جهت فروش داخلی و صادرات.
  • 6- مدیریت بهینه ریسک های مرتبط با فرآیندها،ایمنی،بهداشت و زیست محیطی به منظور کاهش دوباره کاری ها، ضایعات و مغایرت مرتبط با ذینفعان.
  • 7- رعایت قوانین و مقررات مرتبط با ایمنی بهداشت و زیست محیطی در جهت پیشگیری از مصدومیت ها ، بیماری های شغلی و آلودگی های زیست محیطی و تلاش  در جهت کاهش آنها.
  • 8- مدیریت و مصرف بهینه انرژی در تمام بخش ها.